Wat is de betekenis van Rijk van Nijmegen?

2002
2022-01-17
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Rijk van Nijmegen

Een aan de oostkant van het rivierengebied gelegen vrij natuurrijke en ten dele verstedelijkte streek, die vroeger het ambtsgebied was van de Nijmeegse burggraaf. Behalve vrijwel geheel agrarisch polderland dat de typische trekken van het rivierengebied vertoont, vinden wij er vrij veel reliëf- en/of bosrijk terrein van uiteenlopend karakter. Van h...

Lees verder
1981
2022-01-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Rijk van Nijmegen

een van de ambten, waarin het kwartier van → Nijmegen was verdeeld. De Burggraaf van het Rijk van Nijmegen (doorgaans een lid van de ridderschap) stond aan het hoofd van het kwartier en is te vergelijken met de Hollandse baljuw; officieren en schouten stonden onder hem en werden door hem aangesteld.

1973
2022-01-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Rijk van Nijmegen

Ned. landstreek in het zuidoosten van de prov. Gelderland, komt ongeveer overeen met het vroegere ambt Nijmegen. Hoog heuvelland, met vergezichten over de Waal–Rijnvallei, tussen Nijmegen en Kleef (BRD). De industrialisatie, vooral langs het Maas–Waalkanaal, dringt de handels- en woonfunctie van het gebied op de achtergrond. Het zuidoos...

Lees verder
1954
2022-01-17
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Rijk van Nijmegen

De streek rond Nijmegen, meest zandgrond, heuvelachtig. de grens loopt over Ewijk en Beuningen, Wychen, Heumen, Malden en Groesbeek, Beek en Ubbergen. Daar de gemeenten Ewijk en Beuningen kleigemeenten zijn en landschappelijk geheel aansluiten bij het Land van Maas en Waal, worden ze in de landbouwstatistiek (indeling 1910) tot dit gebied gerekend...

Lees verder
1916
2022-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Rijk van nijmegen

Rijk van nijmegen - zie NIJMEGEN.