Wat is de betekenis van Riet?

2020
2022-05-18
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Riet

Als vrouwelijke naam een variant van Maria (vermoedelijk een verkorting uit Marietje). Ook Friese mannelijke naam; verlengd uit Rit, zie Ritse.

2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

riet

riet - zelfstandig naamwoord 1. grassoort die langs het water groeit, met hoge, stugge stengels ♢ we voeren met het bootje langs het riet 1. iemand met een kluitje in het riet sturen [afschepen met een mooi praa...

Lees verder
2002
2022-05-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

riet

Riet is een kamvormig onderdeel van een weefgetouw om de inslagdraden aan te slaan, de kettingdraden lopen tussen de benen van de kam

2000
2022-05-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Riet

Het gekrookte of geknakte riet en de rokende vlaswiek, geknakt riet en een zwak brandende lont als beeld van een aflopende zaak waarbij de hoop echter nog niet verdwenen is. In Jesaja 42:3 wordt over de Messias geprofeteerd: ‘Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht open...

Lees verder
1999
2022-05-18
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Riet

1. De uitwatering van een stroom of kanaal naar zee. Toen het Reitdiep nog in open verbinding stond met de zee, kwamen hierop uit: Aduarderzijlriet, Schaphalsterzijlriet, Schouwerzijlriet, Kommerzijlreit en Ruigezandsterof Munnekezijlriet. Vergelijk Noordpolderzijlriet, Tjariet (grens Hunsingo-Fivelingo), Oude Riet (voormalige grens ZuidhornOldehov...

Lees verder
1990
2022-05-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

riet

riet - Grassoort met brede bladeren die ongeveer 1,5 tot 5 meter hoog wordt. De planten hebben veervormige bloementrosjes en gladde stijve stengels. Ze groeien langs oevers van meren en waterstromen en in watergebieden en moerassen. Riet komt voor van de tropen tot de Arctische gebieden en is een van de meest wijdverspreide planten in de wereld. De...

Lees verder
1982
2022-05-18
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

RIET

(Phragmües austrdlis). Zeer algemeen in vochtige of drassige gebieden. De stengels werden vroeger veel geoogst voor dakbedekking e.d. Het kleine riet en de bladeren werden gebruikt om oogstprodukten e.d. af te dekken. Deze gebruiksvormen zijn thans sterk teruggelopen.Dit heeft tot gevolg dat het maaien van rietvelden thans veelal achter...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Riet

o., 1. (plantkunde) Phragmites australis, een plantesoort uit de familie Gramineae; riet groeit algemeen in sloten en plassen; iets in het sturen, schuiven, het doen mislukken; zich niet met een kluitje in het laten sturen, zich niet licht met een mooi praatje laten afschepen; 2. rietstengel; een (zwak) riet, een zwak mens; beven als een -. 3. (-e...

Lees verder
1964
2022-05-18
voornamen

Voornamenboek

Riet

m/v Als vr. naam een variant van Maria (vermoedelijk een verkorting uit Marietje). Ook Fri. m. naam; verlengd uit Rit; zie Ritse.

Lees verder
1962
2022-05-18
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

riet

dubbel of enkel blad in het mondstuk van houten blaasinstrumenten als hobo, fagot en klarinet, waardoor de luchtkolom in trilling wordt gebracht. De hoedanigheid en de vorm van het rietblad hebben invloed op de toonsterkte, -kwaliteit en het toonkarakter van het instrument.

1954
2022-05-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Riet

Phragmites communis TRIN., is onze meest forse grassoort, die bij voorkeur op natte plaatsen groeit. R. wordt ook gekweekt. In Utrecht is een Consulentschap voor Griend- en Rietcultuur gevestigd, dat studie maakt van en voorlichting geeft over de rietcultuur. Het langstengelig r. dient voor dakbedekking en wordt tot rietmatten verwerkt, die als be...

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Riet

s.n., reid (it); in het —, yn ’e reiden; — waar de bladeren af zijn, holreid (it); — op drijftil, tillereid (it); — dat door zwermen spreeuwen vernield is, protterreid (it); Spaans —, Spaensk reid (it); van Spaans —, Spaensreiden; schoof —...

Lees verder
1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Riet

o., 1. plantensoort (Phragmites communis), tot de groep rietgrassen van de familie der grassen behorende : een huis met riet dekken ; — (zegsw.) alles in het riet laten lopen, zijn zaken slecht besturen, verwaarlozen ; — iets in het riet sturen, schuiven, iets doen mislukken ; — zich niet met een klu...

Lees verder
1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Riet

(Phragmites), hoge plant uit de Grassen-fam. * Kruipende wortelstok, dikke, tot 4 m hoge stengel. Bladeren breed, spits, met ruwe kanten. Groeit aan waterkanten en op vochtige plekken.

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

riet

o. (soorten) -en; grassoort inz. in het water of op moerasgrond groeiende; Lat. arundo; een stengel: in ons land groeit het riet in sloten, poelen; Indisch riet, zie rotan; in O.-I. is riet suikerriet, zie riettuin; hij zal het gekrookte riet niet verbreken, hij zal den zondaar door zachtheid opheffen, Matth. 12 : 20; zegsw. de zaken in ’t ri...

Lees verder
1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Riet

Lat. Phragmites, plantengesl. v/d familie Gramineeën, m. Iang-toegespitste, lancetvormige, stijve bladeren; algemeen voork. in en aan slooten, moerassen, poelen en op vochtige zandgronden. Rietbok. → Nagor.

Lees verder
1928
2022-05-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Riet

Een Hollands polderlandschap zonder riet is niet goed denkbaar. Eerst door het sierlijke, ranke en toch krachtige riet langs de rivieren, meren en de brede tochten, die naar de molens leiden, wordt het landschap compleet. De grote Vlaamse dichter Guido Gezelle wijdde een prachtig gedicht aan het riet, waarvan hier een gedeelte volgt:O! ’t rui...

Lees verder
1916
2022-05-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Riet

Riet - (Phragmites communis), is het gewone riet in slooten en plassen. Een welige groei wijst op een kalkrijken ondergrond. Op natte kleigronden treedt het soms als lastig onkruid op. Overigens is r. een zeer nuttige plant, die een groote rol speelt bij de veenvorming in ondiepe plassen en voor oeverbescherming bij dijken. Groen gesneden, z.g.n. b...

Lees verder
1900
2022-05-18
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

riet

Riet is een plant die tot de grassenfamilie behoort, kan 1-3 m hoog worden. In waterrijke gebieden is de plant prominent aanwezig. De stengel staat stijf rechtop en het 1-3 cm brede blad met spits toelopende top is grijsgroen. De plant bloeit van juli tot oktober met een 15-40 cm lange, sterk vertakte, purperkleurige of bruinachtige pluim, die rech...

Lees verder
1898
2022-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Riet

Riet - o. een plantengeslacht (phragmites communis), ook dekriet en slootriet geheeten, tot de groep rietgrassen van de familie der grassen behoorende: een der nuttigste gewassen: een huis met riet dekken; — (Bijb.) hij zal het gekrookte riet niet verbreken, hij zal den zondaar door zachtheid opheffen ; — (spr.) alles in het riet laten...

Lees verder