Wat is de betekenis van Rhetorica in de Oudheid?

1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rhetorica in de Oudheid

De welsprekendheid als leerbare kunst werd door ➝ Corax en Tisias in Sicilië in het leven geroepen en door de Sophisten, in het bijzonder door Gorgias, in de 5e eeuw v. Chr. over geheel Griekenland, vnl. te Athene, verspreid. Van Gorgias komen de indeeling in politieke, gerechtelijke en epideiktische of feestrede, alsook de regeling der kunst...

Lees verder