Wat is de betekenis van Review?

2023-09-26
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

review

(zelfstandig naamwoord) [alg.] tijdschrift, periodiek; recensie, boekbespreking, bespreking, beoordeling, kritiek, evaluatie - Op internet vind je een Engelstalig tijdschrift voor neerlandistiek. - Zijn de productbeoordelingen op internet wel altijd van kopers? [media] herziening, revisie; overzicht, terugblik, terugkijken - Pas met de herzien...

2023-09-26
Testwoordenboek

Erik van Veenendaal (2017)

Review

Een review is de evaluatie van een product of projectstatus om afwijkingen t.o.v. geplande resultaten of doelstellingen vast te stellen en verbeteringen voor te stellen. Bijv. management review, informele review, technische review, inspectie en walkthrough.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Review?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

review

review - zelfstandig naamwoord uitspraak: rie-vjoew 1. kritische beoordeling van een product of dienst ♢ heb je de review van de nieuwste iPad al gelezen? 2. overzicht van artikelen over een bepaald onderwerp ...

2023-09-26
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Review

Een review is een (in principe door een accountant) uit te voeren beoordeling van een jaarrekening, of van andere financiële rapportage, welke al dan niet reeds door de accountant van de betreffende onderneming is gecontroleerd. Beoogd wordt dat de door de overnemende partij aangestelde accountant daardoor een inzicht verwerft in de wijze waarop do...

2023-09-26
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Review

[Eng., van Fr. revoir = weerzien] 1. tijdschrift (vgl. revue bet. 3); 2. bespreking, recensie.

2023-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Review

wapenschouwing; tijdschrift

2023-09-26
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Review

Literatuuroverzicht van de stand van zaken op een bepaald onderzoeksterrein.

2023-09-26
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Review

review is de uitzending van een aantal nieuwe TV-commercials, die in een afgelopen periode tenminste één keer door de STER zijn uitgezonden. Deze review is speciaal bestemd voor adverteerders en reclamebureaus.

2023-09-26
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Review

o., tijdschrift

2023-09-26
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

review

I. 1. herziening; 2. overzicht; 3. wapenschouwing, parade, revue, inspectie; 4. recensie, boekbeoordeling; 5. revue, tijdschrift; pass in review, parade laten maken; fig de revue laten passeren; the period under review, het hier beschouwde tijdperk; II. overzien; de revue laten passeren; terugzien op, in ogenschouw nemen; bespreken, beoordelen, rec...

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Review

(Eng.), v. (-s), 1. schouw, inz. wapenschouwing; 2. periodiek geschrift, tijdschrift, revue.

2023-09-26
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

review

(rlvvjoew) (Eng.) v. tijdschrift, maandblad ; boekbeoordeling; Jé wapenschouwing, zie revue. reviewer. (Eng.) m. schrijver i. e. tijdschrift; uitgever daarvan.

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

review

v. -s; Eng. tijdschrift; revue.

2023-09-26
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

review

(Eng.) v. maandblad, tijdschrift.

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

review

(ri'vjoe) v. (-s) [Eng.] tijdschrift, revue.

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Review

[Eng.], v./m. (-s), 1. schouw, m.n. wapenschouwing; 2. periodiek geschrift, tijdschrift, revue.

2023-09-26
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

review

review - o., overzicht, nader onderzoek; tijdschrift, dat een overzicht geeft.

2023-09-26
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Review

eng., revue, monstering, overzicht, veelvuldig voorkomende titel van tijdschriften, waarin critische beschouwingen en overzichten Worden opgenomen.

2023-09-26
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Review

overzicht, wapenschouw, beoordeeling.

2023-09-26
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Review

m. Eng., revue z. a., tijdschrift, recensie, aankondiging.