Wat is de betekenis van Review?

2022
2022-10-01
vindpunt

Vindpunt.nl

review

(zelfstandig naamwoord) [alg.] tijdschrift, periodiek; recensie, boekbespreking, bespreking, beoordeling, kritiek, evaluatie - Op internet vind je een Engelstalig tijdschrift voor neerlandistiek. - Zijn de productbeoordelingen op internet wel altijd van kopers? [media] herziening, revisie; overzicht, terugblik, terugkijken - Pas met de herzien...

Lees verder
2018
2022-10-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

review

review - zelfstandig naamwoord uitspraak: rie-vjoew 1. kritische beoordeling van een product of dienst ♢ heb je de review van de nieuwste iPad al gelezen? 2. overzicht van artikelen over een bepaald onderwerp ...

Lees verder
2017
2022-10-01
Erik van Veenendaal

internationally recognized testing expert

Review

Een review is de evaluatie van een product of projectstatus om afwijkingen t.o.v. geplande resultaten of doelstellingen vast te stellen en verbeteringen voor te stellen. Bijv. management review, informele review, technische review, inspectie en walkthrough.

2007
2022-10-01
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Review

Een review is een (in principe door een accountant) uit te voeren beoordeling van een jaarrekening, of van andere financiële rapportage, welke al dan niet reeds door de accountant van de betreffende onderneming is gecontroleerd. Beoogd wordt dat de door de overnemende partij aangestelde accountant daardoor een inzicht verwerft in de wijze waarop do...

Lees verder
1994
2022-10-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Review

[Eng., van Fr. revoir = weerzien] 1. tijdschrift (vgl. revue bet. 3); 2. bespreking, recensie.

Lees verder
1993
2022-10-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Review

wapenschouwing; tijdschrift

1992
2022-10-01
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Review

Literatuuroverzicht van de stand van zaken op een bepaald onderzoeksterrein.

1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Review

[Eng.], v./m. (-s), 1. schouw, m.n. wapenschouwing; 2. periodiek geschrift, tijdschrift, revue.

Lees verder
1955
2022-10-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Review

o., tijdschrift

1951
2022-10-01
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

review

I. 1. herziening; 2. overzicht; 3. wapenschouwing, parade, revue, inspectie; 4. recensie, boekbeoordeling; 5. revue, tijdschrift; pass in review, parade laten maken; fig de revue laten passeren; the period under review, het hier beschouwde tijdperk; II. overzien; de revue laten passeren; terugzien op, in ogenschouw nemen; bespreken, beoordelen, rec...

Lees verder
1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Review

(Eng.), v. (-s), 1. schouw, inz. wapenschouwing; 2. periodiek geschrift, tijdschrift, revue.

Lees verder
1948
2022-10-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

review

(rlvvjoew) (Eng.) v. tijdschrift, maandblad ; boekbeoordeling; Jé wapenschouwing, zie revue. reviewer. (Eng.) m. schrijver i. e. tijdschrift; uitgever daarvan.

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

review

v. -s; Eng. tijdschrift; revue.

1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

review

(ri'vjoe) v. (-s) [Eng.] tijdschrift, revue.

1914
2022-10-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

review

review - o., overzicht, nader onderzoek; tijdschrift, dat een overzicht geeft.

1908
2022-10-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Review

eng., revue, monstering, overzicht, veelvuldig voorkomende titel van tijdschriften, waarin critische beschouwingen en overzichten Worden opgenomen.

1908
2022-10-01
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Review

overzicht, wapenschouw, beoordeeling.

1906
2022-10-01
wink

Wink's vreemde woordenboek

Review

m. Eng., revue z. a., tijdschrift, recensie, aankondiging.

1864
2022-10-01
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

review

review - v. engelsch periodiek geschrift; overzicht; wapenschouwing