Wat is de betekenis van Retraite?

2017
2022-12-04
Flipperfanaten

Jargon & Slang van Flipperfanaten

Retraite

Retraite - in retraite gaan: in score bij de tegenstander achterblijven om dan in de slotfase van de partij terug te slaan.

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Retraite

[Fr., van Lat. retrahere, -tractum = terugtrekken] 1. terugtocht; 2. tijdelijke afzondering om zich te bezinnen op geestelijke zaken en eigen geestelijk leven.

Lees verder
1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Retraite

terugtocht; afzondering van de wereld ter overpeinzing

1990
2022-12-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

retraite

retraite - Periodes waarin men zich op een afgezonderde plaats terugtrekt om geestelijke rust en herstel te vinden.

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Retraite

[Lat. retrahere, terugtrekken], v./m. (-s), 1.af-, terugtocht: de blazen of slaan, het sein tot de aftocht geven; 2. wijk-, rustplaats; toevluchtsoord; 3. afzondering van de wereld; (r.k., nu ook prot.) afzondering, periode van afzondering voor godsdienstige overdenking, geestelijke oefening in een klooster of in een retraitehuis: op (in) gaan.

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Retraite

terugtocht; aftocht; afzondering van de wereld; toevluchtsoord; pensioen

1955
2022-12-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

RETRAITE

is een tijdelijke geestelijke afzondering om zich op de godsdienstige waarheden te bezinnen. In de geschiedenis van de retraite is S. Ignatius van Loyola de meest opvallende figuur, omdat hij in zijn Geestelijke Oefeningen de klassiek geworden handleiding schreef, die gekenmerkt wordt door een uitgebalanceerde methode, vrucht van eigen experië...

Lees verder
1952
2022-12-04
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Retraite

’t terugtrekken, terugtocht; taptoe; afzondering; R.K. retraite; schuil-, wijkplaats; pensioen; herwissel; retraite aux flambeaux, fakkeloptocht, taptoe met fakkellicht; maison de rusthuis [v. ouden v. dagen]; prendre sa retraite, pensioen nemen; couper la retraite, de terugtocht afsnijden; sonner (battre) la retraite, de taptoe blazen (slaan...

Lees verder
1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Retraite

(Fr.), v. (-s), 1. af-, terugtocht: de retraite blazen of slaan, het sein tot de aftocht geven; 2. hij leeft en retraite, op pensioen; 3. wijk-, rustplaats; toevluchtsoord; 4. afzondering van de wereld; — (R.-K.) afzondering, periode van afzondering voor godsdienstige overdenkingen, gebeden, gewetensonderzoek enz. in een...

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Retraite

in het R.-Kath. een zich voor een bepaalde tijd terugtrekken uit het dagelijkse leven om door gebed, overweging der eeuwige waarheden, boetedoening en stilzwijgen uitsluitend zijn geestelijk heil te behartigen. In de R.K. Kerk hebben vooral de Jezuïeten de R. sterk bevorderd. Ook in de Reformat. kerken wordt steeds meer aandacht aan de R. best...

Lees verder
1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

retraite

(Fr.) v. terugtocht; aftocht; tijdelijke afzondering van de wereld om zich aan godsdienstige overpeinzingen en gewetensonderzoek over te geven; ook: boetpredikatie in besloten kring; toevluchtsoord, wijkof rustplaats; pensioen.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

retraite

v. -s; Fr. 1. terugtocht, aftocht; Z.-N. sluitingsuur: (mil.) retraite blazen of slaan, aftocht; 2. R.-K. dagen van geestelijke afzondering en gebed: in retraite gaan.

Lees verder
1933
2022-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Retraite

terugtocht, wijkplaats; i/h bijzonder i/d R.K. Kerk geestelijke afzondering v. rust en gebed tot herstel v/h geestelijk leven. Op verschillende plaatsen in ons land zijn r.-huizen gesticht, waar men in r. gaat.

Lees verder
1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Retraite

Lett.: het zich terugtrekken. Begrip. Bij de Katholieken gebruikelijk woord voor geestelijke afzondering. Bestaat deze in het volgen van een aantal voordrachten, terwijl men in zijn gewone dagelijksche bezigheden blijft, dan spreekt men van een open retraite (vergelijk ook het artikel ➝ Volksmissie). Zondert daarentegen de retraitant zich geheel v...

Lees verder
1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

retraite

(rə'trɛ:tə) v. (–s) [Fr. < Lat. retrahere d. i.] I. Eig. het zich terugtrekken nl. 1. af-, terugtocht : – blazen, slaan. 2. a. afzondering van de wereld. b. Kat. geestelijke afzondering : open, gesloten –; een – doen, geven, houden; aan een – deelnemen; in – gaan; in, op – zijn. II. Metn. plaats wa...

Lees verder
1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Retraite

Retraite - (retrahere, Lat.: terugtrekken) in de R.-K. kerk: geestelijke afzondering, waarbij men zich gedurende eenige dagen uitsluitend bezighoudt met de overdenking van geestelijke zaken, afgewisseld door gebed en onderzoek van het geweten. Gewoonlijk duurt een r. enkele dagen in het jaar; voor kloosterlingen dikwijls langer (voor Jezuïeten soms...

Lees verder
1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

retraite

retraite - v., terugtocht; aftocht; afzondering van de wereld ; toevluchtsoord ; pensioen ; ook :herwissel, wissel, die getrokken wordt om een vroegeren geprotesteerden wissel met kosten terug te krijgen.

1910
2022-12-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Retraite

Retraite - zie: Herwissel.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Retraite

1) fr., terugtocht; ook rustplaats; in de muziek: rust, ook zooveel als taptoe. 2) van ?t lat. retrahere, terugtrekken, is de tijd waarin kloosterlingen en andere godvruchtige personen zich, gewoonlijk ééns per jaar, afzonderen, om met gebed en overweging bezig te zijn.

Lees verder
1908
2022-12-04
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Retraite

aftocht, toevluchtsoord, afzondering.