2020-02-29

Retourstroom

Afgewezen aanvragers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen binnen vijf jaar opnieuw een aanvraag om een WGA-uitkering doen, als arbeidsbeperkingen om dezelfde oorzaak verergerd zijn. De WGA kan dan direct --dus zonder een nieuwe wachttijd-- door het UWV worden toegekend. Ongeveer één op de vijf 35minners krijgt binnen vijf jaar alsnog een WIA-uitkering.* Dit fenomeen heet 'retourstroom': Een hernieuwde WIA-aanvraag in vervolg op een aanvankelijk afwijzing. Uit onderzoek* is geble...

2020-02-29

Retourstroom

Retourstroom is elektriciteit, die via de wielen van de trein en de bereden spoorstaven teruggaat naar het on- derstation.

2020-02-29

Retourstroom

Retourstroom is de stroom die van het stroomvragende tractievoertuig terug gaat naar het voedendestation.