Wat is de betekenis van Retorta?

1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Retorta

Voormalige Norbertijner abdij, gesticht nabij Valencia in 1143. Het klooster genoot de gunst der Spaansche koningen, bereikte een grooten bloei en stond aan het hoofd van 9 andere kloosters. Het ging 1835 ten onder in den eersten Carlisten-oorlog.

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten