Synoniemen van Restitutie

2020-02-28

Restitutie

Restitutie is een zelfstandig naamwoord dat terugbetaling betekent. "Wanneer je je halverwege het jaar uitschrijft heb je recht op restitutie van het collegegeld." In deze voorbeeldzin wordt duidelijk dat restitutie terugbetaling betekent. Een synoniem is teruggave, alhoewel het bij restitutie eigenlijk altijd om geld en dus betaling gaat. Het werkwoord van restitutie is restitueren. In dat geval betekent het dus teruggeven of terugbetalen: "Toen ik mijn lidmaatschap had opgezegd bij de sportsc...

2020-02-28

Restitutie

Restitutie - v. (-s, ...tiën), terugbetaling van rijks- of gemeentebelasting, die betaald is voor invoer, wanneer de waren, waarvoor de belasting betaald is, weder worden uitgevoerd ; ook die men te veel betaald heeft doordat men niet het jaar uit in hetzelfde huis is blijven wonen ; — teruggave of vergoeding voor ontvreemd goed.

2020-02-28

restitutie

restitutie - v. (restitutiën), teruggave, terugbetaling, vergoeding

2020-02-28

Restitutie

Restitutie - teruggave.

2020-02-28

restitutie

restitutie - v., teruggave, vergoeding.

2020-02-28

Restitutie

1° (moraaltheol.). R. wordt wel in zoo wijden zin genomen, dat het alle teruggave van andermans goed omvat, ook als men dat rechtmatig in zijn bezit had, bijv. ter leen of in bewaring. Gewoonlijk echter duidt men er meer speciaal teruggave in den zin van herstel van onrecht mede aan. Het is een daad van ruilrechtvaardigheid (justitia commutativa), wijl het den naaste geeft wat hem rechtens toekomt, en dat volgens normen van strikte gelijkheid en gelijkwaardigheid. Herstel van onrecht is een...

2020-02-28

restitutie

v. herstel, teruggave, vergoeding, terugbetaling.

2020-02-28

restitutie

('tu:si) v. (–s) het restitueren 1. (1) teruggave, vergoeding enz. van ontvreemd goed. 2. (2) terugbetaling inz. van rijks- of gemeentebelasting.