Wat is de betekenis van Responsie?

1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Responsie

[Lat. responsio] beantwoording.

1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Responsie

beantwoording

1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Responsie

v. (-s), beantwoording.

1955
2022-12-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Responsie

beantwoording

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Responsie

(<Lat.), v. (-s), 1. beantwoording, verdediging; 2. responsiecollege.

Lees verder
1948
2022-12-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

responsie

v. beantwoording, verdediging; ~-college, o. les v. e. hoogleraar, waarop door deze a. d. studenten vragen gesteld worden.

1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

responsie

v. -s; (Lat. responsio): beantwoording.

1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

responsie

(res'ponsi) v. (–s) beantwoording, verdediging.

1914
2022-12-09
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

responsie

responsie - v., beantwoording.

1898
2022-12-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Responsie

Responsie - v. beantwoording, verdediging.