Synoniemen van Respondent

    • geënquêteerde
2020-01-29

Respondent

Een respondent is een persoon die zijn/haar medewerking verleent aan een onderzoek.

2017-06-14

Respondent

One respondent is someone responding to a response board. Someone who answers a survey T also called a respondent. A response lecture is a lecture in which the professor asks questions to the student. The student who answers these questions is then called the respondent. In another sense, market research also requires respondents. It's so easy that they fit into the profile needed to participate in the research. As such, there must be some interest in participating in a market research.

2020-01-29

respondent

respondent - m. (respondenten), verdediger van een twistschrift (op hoogescholen)

2020-01-29

Respondent

Een respondent is iemand die antwoordt op een responsiecollege. Iemand die een enquête beantwoordt wordt ook respondent genoemd. Een responsiecollege is een college waarin door de hoogleraar vragen gesteld worden aan de student. De student die deze vragen beantwoordt, wordt dus dan de respondent genoemd. In een andere betekenis zijn voor marktonderzoeken ook respondenten nodig. Het is wel zo makkelijk dat zij in het profiel passen dat benodigd is om aan het onderzoek mee te doen. Er moet als zo...

2020-01-29

Respondent

Respondent - degene die een vragenlijst invult of een test doet. In het kader van dit boek is dat meestal de cliënt.

2020-01-29

Respondent

Respondent - m. (-en), verdediger van eene dissertatie (op hoogescholen).

2020-01-29

respondent

respondent - m., beantwoorder,verdediger van een geleerd twistgeschrift (op universiteiten).

2020-01-29

respondent

iemand die de vragen van een enquête beantwoordt; geënquêteerde

2020-01-29

respondent

m. beantwoorder en verdediger v. e. proefschrift (op hogescholen).

2020-01-29

Respondent

Iemand die in het kader van een onderzoek wordt geïnterviewd.

2020-01-29

respondent

Persoon bij wie een vragenlijst wordt afgenomen.

2020-01-29

respondent

respondent - zelfstandig naamwoord uitspraak: res-pon-dent 1. iemand die antwoordt op een schriftelijke enquête ♢ meer dan vijftig respondenten reageerden op ons verzoek Zelfstandig naamwoord: res-pon-dent de respondent de respondenten

2017-04-20

Anoniem

Zonder bekendmaking van de naam van de respondent.

2017-04-20

Mondeling interviewen

Een respondent persoonlijk vragen stellen via een (telefonisch) vraaggesprek.

2017-05-11

gesloten vraag

Vraag waarbij de respondent moet kiezen uit een aantal vooraf door de onderzoeker opgestelde antwoordmogelijkheden.

2017-04-20

Verhulde observatie

Observatie waarbij de respondent niet weet dat hij wordt geobserveerd.

2017-04-20

Postenquête

Een vragenlijst die de respondent per post ontvangt.

2016-12-31

Nulvervoer

Hiervan is sprake indien de respondent op de enquêtedag geen verplaatsingen heeft gemaakt.

2017-04-20

Projectieve vraagtechniek

Een techniek waarbij een onderzoeker bijvoorbeeld een plaatje geeft van een situatie en een respondent vraagt te beschrijven wat hij ziet. Het idee is dat de respondent zijn gevoelens en gedachten hierop projecteert.

2017-04-21

Likertschaal

Antwoordschaal waarop de respondent aangeeft of hij het met een bewering eens of oneens is.