Wat is de betekenis van Respiratorisch quotiënt?

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Respiratorisch quotiënt

➝ Ademhalingsquotiënt.

1923
2022-07-06
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Respiratorisch quotiënt

Zie Respiratie.