2019-12-09

Respect

Respect is een gevoel van bewondering, ontzag of eerbied. Dit kan respect zijn voor mensen al of niet op grond van iemands kwaliteiten of prestaties of ten opzicht van dieren of andere zaken. Respect betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’, en geeft aan dat iemand rekening houdt met een ander persoon etc. Ook kan respect zich uiten voor bijvoorbeeld bepaalde natuurverschijnselen: "De storm gaat goed tekeer, ik pas wel op, ik heb er respect voor." Voor veel mensen is respect een basisho...

2019-12-09

Respect

Respect (van het Latijnse respicere: ‘teraugblikken, omkijken, inachtnemen’) duidt op de achting voor of de erkenning van personen in het algemeen, van specifieke groepen personen en van tradities en autoriteiten (de wet, God enzovoort). Het respect voor anderen is volgens veel ethici de centrale inhoud van morele claims. Daarbij zijn het subject, het object, de reikwijdte, de manier en het fundament van de verplichting tot respect omstreden. In de zeventiende en achttiende eeuwse discussies...

2019-12-09

Respect

Respect. Moét je respect hebben voor andermans cultuur? Moet je respect hebben voor andermans cultuur? Deze vraag wordt opvallend vaak in de moet-vorm gesteld. Daarmee wordt m.i. het eigen denken klem gezet. U kunt meer ontspannen denken als u zich de vraag stelt: Wil ik rekening houden met (dit aspect van) cultuur? U houdt immers ook geen rekening met alles van uw vrienden of partner. Bovendien: een cultuur kan (tijdelijk) antisemitisch of racistisch zijn. Daar wilt u waarschijnlijk geen respe...

2019-12-09

respect

respect - zelfstandig naamwoord uitspraak: res-pect 1. eerbied en waardering ♢ Bennie heeft veel respect voor zijn ouders 1. met alle respect, maar.... [als aankondiging dat je gaat protesteren] 2. daar heb ik respect voor [bewondering] 3. daa...

2019-12-09

Respect

Leerlingen laten elkaar onderling in hun waarde. De docent is lid van de groep, maar wel een bijzonder lid.

2019-12-09

Respect

Respect - o. eerbied, achting : respect voor iem. koesteren ; iem. respect toedragen ; — met alle respect gezegd, vergoelijkende formule bij wat een weinig te kras gezegd wordt.

2019-12-09

respect

respect - o., achting; ontzag; eerbied; opzicht.

2019-12-09

respect

respect - o. gmv. eerbied, achting; groete; met respect (betrekking, opzicht) tot... ; met respect (verlof) te zeggen

2019-12-09

respect

o. ontzag, achting, eerbied; opzicht, betrekking.