Wat is de betekenis van Residu?

2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

residu

residu - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-si-du 1. wat na een bewerking overblijft ♢ na het stomen blijft er toch nog een residu van het gif in de stof achter Zelfstandig naamwoord: re-si-du het residu ...

Lees verder
2016
2022-07-04
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Residu

Residu is de droge vaste stoffen die achterblijven na de verdamping van een water- of slibmonster.

1998
2022-07-04
Nova

Begrippenlijst Nova

Residu

De vaste stof die na het filteren op het filter achterblijft.

1994
2022-07-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Residu

[Fr. résidu, van Lat. residuus = teruggebleven] overschot, overblijfsel; bezinksel, neerslag.

1993
2022-07-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Residu

overblijfsel; bezinksel

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Residu

[Fr.], o. (-’s, -en), overblijfsel, rest, m.n. na een chemisch proces; (fig.) meestal in ongunstige zin, dat wat als minderwaardig of onbruikbaar overblijft. In de aardolie-industrie noemt men het residu, dat overblijft nadat uit de ruwe olie een aantal destillaatfracties zijn verwijderd, lang residu. Bij verlaagde druk kan het lange residu o...

Lees verder
1955
2022-07-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Residu

o., rest; droesem, bezinksel.

1954
2022-07-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Residu

is elke rest aan stof of stoffen die bij een behandeling of fabriekmatig proces op filters of anderszins achterblijft. Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen gebruikt voor de hoeveelheid (actieve! stof, die na een behandeling (spuiten of stuiven) op het gewas achterblijft. Ook gebruikt in de samenstelling spuitresidu.

Lees verder
1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Residu

(<Fr.), o. (-ën, -’s), overblijfsel, rest, inz. wat over blijft na distillatie ; — (pregn.) residu van petroleum : als stookmiddel gebruiken de boten daar residu ; — residu van een nalatenschap, het overschot na betaling: van schulden en kosten. Ook RESI'DUUM (Lat.), o.

1948
2022-07-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

résidu

(Fr.) residuüm, (Lat.) o. overblijfsel, neerslag, bezinksel, droesem, overschot.

1939
2022-07-04
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Residu

(< Lat. residuus = overblijvend). Rest. 1) Quadratisch residu = quadraatrest. 2) In de functietheorie spreekt men van het residu van een functie voor een punt, waar die functie een pool heeft, d.i. op den factor 2rzi na de waarde, die een integratie over een gesloten kromme om die pool heen oplevert. Het ,, overblijven” wordt bedoeld in te...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

résidu

o. -en, residu’s; Fr. overblijfsel; bezinksel: résidu van petroleum; fig. het résidu der maatschappij, de heffe des volks; rechtst. het résidu ener nalatenschap, overschot. (re = ree).

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Residu

rest, overblijfsel, bezinksel. R.gas uit cokes, bevat veel waterstof.

1916
2022-07-04
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Residu

Rest, bezinksel, neerslag, overschot droesem.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Residu

Residu - o. (-en, -’s), overblijfsel, bezinksel, rest; inz. petroïeumresidu: als stookmiddél gebruiken de booten daar residu.