2017-08-30

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement omvat alle activiteiten van een persoon of organisatie om een gewenst beeld op te roepen bij het publiek. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het sturen van het publieke sentiment door het creëren van een positieve- en beperken van een negatieve beeldvorming om reputatieschade te voorkomen.

Lees verder
2017-05-10

reputatiemanagement

Het doelgericht en systematisch werken aan de goede naam en faam van een organisatie bij haar stakeholders.