2019-10-22

Repressie

Onder repressie verstaat men doorgaans een situatie van onderdrukking van bepaald gedrag of een meningsuiting. Repressie wordt tegenwoordig bijvoorbeeld geassocieerd met het vroegere regime van Nazi-Duitsland of het huidige Noord-Korea. Met repressie worden maatregelen of handelingen bedoelt, die als voornaamste doel hebben om bepaald gedrag of een bepaalde groep te laten conformeren tot de gewenste norm. In andere woorden, een land dat een repressief beleid voert, zal iedereen die zich tegen di...

2019-10-22

repressie

1. Volgens de psychoanalyse van S. Freud een belangrijk afweermechanisme wat ten doel heeft emotionele/pijnvolle ervaringen en (seksueel) onacceptabele impulsen buiten het bewustzijn te houden door het onbewuste hiervoor in te schakelen. Repressie dient om gevoelens van angst en vrees te vermijden. 2. De onderdrukking en beteugeling van individuen door het onthouden van rechten en vrijheden in sociale omstandigheden.

2019-10-22

Repressie

Optreden om een onveilige situatie te beëindigen, hulp te verlenen en de schade te beperken.

2019-10-22

Repressie

Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.

2019-10-22

Repressie

Repressie [Lat. reprimere, tegenhouden, onderdrukken], in België het optreden na de Tweede Wereldoorlog tegen collaborateurs. De repressie werd toevertrouwd aan het militair gerecht, omdat België nog in staat van oorlog verkeerde. De repressie leidde tot verscherping van de Vlaams Waalse tegenstellingen, omdat in Vlaams nationalistische kring het optreden vooral als een anti Vlaamse actie werd beschouwd. (→ politieke delinquenten)

2019-10-22

Repressie

Repressie - v. (-s, ...siën), onderdrukking, beteugeling, stremming, het tegenhouden.

2019-10-22

Repressie

Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.

2019-10-22

repressie

repressie - v., onderdrukking,

2019-10-22

repressie

repressie - v. (repressiën), onderdrukken; beteugelen, stremming, het tegenhouden

2019-10-22

repressie

v. onderdrukking, beteugeling.