2019-09-16

Representativiteit

Mate waarin de steekproef in een onderzoek op bepaalde kenmerken een goede afspiegeling van de populatie vormt.

2019-09-16

Representativiteit

Het vertegenwoordigen van de kenmerken van de populatie.

2019-09-16

representativiteit

Mate waarin een steekproef een afspiegeling vormt van de populatie.

2019-09-16

Representativiteit

Representativiteit - afgaan op wat typerend of representatief is voor deze situatie.

2019-09-16

Representativiteit

Representativiteit - het oordeel over de kans van optreden van een fenomeen is afhankelijk van wat als daarvoor typerend wordt opgevat: wat representatief is voor deze situatie.

2019-09-16

Representativiteit

De mate waarin een dataset een goede weergave geeft van het geheel. (specialisatie van plausabiliteit) Dit gaat over de dataset als geheel en hoe deze zich verhoudt tot andere datasets in een groter geheel. Een dataset is representatief als de inhoud ervan statistisch gezien lijkt op die van andere datasets in het geheel. De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe...

Lees verder
2019-09-16

Representativiteit

In relatie tot onderzoek: De mate waarin een steekproef een afspiegeling is van de populatie waaruit deze steekproef getrokken is.