2020-04-05

Rentedekkingsratio

De operationele kasstroom (inkomsten vóór rente en belastingen) gedeeld door de jaarlijkse rentebetalingen. Dit kengetal geeft de capaciteit aan van de onderneming om aan zijn betalingsverplichtingen voor externe financieringsbronnen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe beter de organisatie in staat wordt geacht om additioneel vreemd geld aan te trekken. Als vuistregel wordt gesteld dat een ratio van drie relatief hoog is en een ratio van één relatief laag, hoewel dit cijfer wederom in relatie...