2019-10-22

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Rentabiliteit wordt ook wel rendabiliteit genoemd. De rentabiliteit geeft dus aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld van de winstgevendheid van een bepaald bedrijf. Hoe hoger de rentabiliteit is, hoe aantrekkelijker het bedrijf voor investeerders is. Er zijn drie soorten rentabiliteit: de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV), de rentabiliteit van het...

2019-10-22

rentabiliteit

rentabiliteit - Het resultaat dat in een bepaalde periode is behaald nadat een bepaalde investering is gedaan. De rentabiliteit wordt uitgedrukt in procenten van het geïnvesteerde bedrag.

2019-10-22

Rentabiliteit

Een belangrijke financieel-economische term. Het geeft de verhouding aan tussen het met vermogen verworven inkomen en de omvang van het vermogen dat geïnvesteerd is voor realisering van dit inkomen (doorgaans de winst). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rentabiliteit van het totale vermogen en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Het totale met het vermogen verkregen inkomen wordt doorgaans genomen na aftrek van winstbelastingen.

2019-10-22

Rentabiliteit

Verhouding tussen de opbrengst van het geïnvesteerde vermogen en het gemiddeld geïnvesteerde vermogen.

2019-10-22

Rentabiliteit

Verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft voortgebracht.

2019-10-22

rentabiliteit

Mate van winstgevendheid van het in het bedrijf gebruikte vermogen.

2019-10-22

Rentabiliteit

De verhouding tussen de baten (opbrengsten) en kosten van een organisatie.

2019-10-22

Rentabiliteit

De verhouding tussen de winst en het eigen vermogen.

2019-10-22

Rentabiliteit

Rentabiliteit - de eigenschap om winst, voordeel, intrest op te leveren.

2019-10-22

rentabiliteit

rentabiliteit - v., geschiktheid om rente op te brengen.

2019-10-22

rentabiliteit

v. het vermogen om renten op te brengen, rentegevendheid.

2019-10-22

Rentabiliteit

is bedrijfseconomisch de percentsgewijze uitgedrukte winst in verhouding tot het gebezigde kapitaal. Voor een onderneming zijn er vier grondslagen voor de uitdrukking van de r.: 1° de winst, zonder den factor rente, wordt in % berekend over het gemiddelde van het in een periode gebruikte eigen zoowel als vreemd kapitaal. Is dit gemiddelde niet bekend, dan treedt hiervoor in de plaats het uit de balans afgeleide totaal; 2° de winst zonder de betrokken rente wordt in % uitgedrukt over het...