2020-04-06

Rendement op totale activa

(‘return on assets’, ROA): bedrijfsresultaat gedeeld door totale activa. Net als de ROCE geeft deze indicator de mate van efficiency in de bedrijfsvoering aan.