2019-11-20

Rembours

Rembours is een manier van verzending, waarbij betaald moet worden bij de ontvangst van de zending. TNT Post noemt het ook wel 'Pakket met betaalservice.' Bij remboursverzending betaalt de koper bij het ontvangen van een brief of pakket de kosten van het pakket plus de rembourskosten van het postbedrijf rechtstreeks aan het afleverende postbedrijf. De rembourskosten zijn een betaling voor de diensten van het postbedrijf. Rembours is voor verkopers een redelijk veilige manier van verzending. De v...

2019-11-20

rembours

wijze van betaling waarbij de koopprijs en kosten van bestelde goederen op het bezorgadres door de ontvanger contant moeten worden voldaan aan de postbode of een ander die de goederen levert

2019-11-20

Rembours

REMBOURSEMENT, o. terugbetaling (inz. van voorschotten); dekking (van een wissel); — onder rembours zenden, bij ontvangst dadelijk betalen, anders wordt het niet afgegeven.

2019-11-20

Rembours

Rembours - Bij verzending tegen r. belast zich de vervoerder met de inning van den koopprijs. Wordt deze door den geadresseerde niet voldaan, zoo geeft hij het vervoerde niet af. In het wisselrecht verstaat men onder r. de vergoeding, waartoe degene, op wien regres wordt genomen, gehouden is.

2019-11-20

rembours

rembours - o., terugbetaling, aflossing; overgave van een gekocht voorwerp tegen contante betaling; „tegen rembourszenden”, zoodanig zenden, dat de goederen niet anders dan tegen betaling worden afgegeven.

2019-11-20

Rembours

een woord, aan het Frans ontleend, betekent letterlijk terugbetaling. We verstaan eronder het bedrag, dat de koper den vervoerder moet betalen bij de ontvangst der goederen ten bate van den verkoper: het remboursbedrag is dan koopprijs plus eventuele kosten.

2019-11-20

rembours

rembours - remboursement, o. terugbetaling (inz. van uitschotten); dekking (van eenen wissel)

2019-11-20

rembours

remboursement, o. terugbetaling, teruggave v. e. uitschot; dekking (v. e. wissel); verrekening, betaling v. d. waarde en de verzendingskosten v. e. pakket bij de ontvangst daarvan.

2019-11-20

Rembours

(handelstechn.), wijze van verzending, waarbij de vervoerder het te vervoeren goed niet mag afleveren tenzij tegen betaling.