Wat is de betekenis van Religievrede?

1994
2021-01-21
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Religievrede

Religievrede, regeling die in 1578 door prins Willem van Oranje werd ontworpen. Hij stelde voor de rooms-katholieken onder voorwaarden vrije uitoefening van hun godsdienst toe te staan in Holland en Zeeland, namelijk in steden waar ten minste honderd gezinnen dit zouden verzoeken; voor kleine plaatsen moest sprake zijn van een meerderheid. Hetzelfd...

Lees verder
1985
2021-01-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RELIGIEVREDE

poging van Willem van Oranje in 1578; zie: Malcontenten.

1981
2021-01-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Religievrede

in de Ned. geschiedenis 1578 door prins Willem van Oranje ontworpen regeling, waarbij werd voorgesteld om in Holland en Zeeland aan de rooms-katholieken vrije uitoefening van godsdienst toe te staan: in de steden waar ten minste 100 gezinnen dit zouden verzoeken: voor kleine plaatsen gold een meerderheid. Hetzelfde zou voor de calvinisten gelden bu...

Lees verder
1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Religievrede

in de Ned. geschiedenis in 1578 door prins Willem van Oranje ontworpen regeling, waarbij werd voorgesteld om in Holland en Zeeland aan de rooms-katholieken vrije uitoefening van godsdienst toe te staan: in de steden waar ten minste 100 gezinnen dit zouden verzoeken; voor kleine plaatsen gold een meerderheid. Hetzelfde zou voor de calvinisten gelden...

Lees verder
1958
2021-01-21
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

RELIGIEVREDE

Ontwerp van godsdienstvrede (22. 7.1578) om roomsen en calvinisten bij elkaar te houden. Kwam te laat. Ook in Frl. voelde men er weinig voor (zie Roorda, K.). De rooms-katholieke Rennenberg hield er zich aan en zorgde dat de bepalingen ingang vonden. De hervormden keerden er zich tegen.

Lees verder
1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Religievrede

Toen rond het einde van 1577 de twisten tusschen Katholieken en Protestanten, vooral in Brabant en Vlaanderen (Antwerpen, Gent) de politieke eenheid van de generaliteit dreigden te vernietigen en dit op het oogenblik dat de strijdbenden van Don Juan en van Alexander Farnese immer meer naar het Noorden vooruitrukten, en tevens in Waalsch Vlaanderen...

Lees verder