Wat is de betekenis van RELIGIEUZEN?

1985
2021-01-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RELIGIEUZEN

Noord-Brabant telt 8500 religieuzen, mannen en vrouwen (1985); zie verder onder de betreffende orden en congregaties.

1955
2021-01-21
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

RELIGIEUZEN

zie Kloosterlingen.

1949
2021-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Religieuzen

leden van een kloostergenootschap.

1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Religieuzen

Er bestaan vsch. zustercongregaties, die den officieelen naam voeren van Religieuzen, met toevoeging van een bijz. titel. Zoo in België o.a. R. der Afzondering van het H. Hart (van Angers, Frankrijk), ook genaamd Sociëteit van Maria; doel: onderwijs; huizen te Brussel en elders. R. van de Goddelijke Voorzienigheid; doel: onderwijs, moede...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten