Wat is de betekenis van Religieuze congregatie?

2024-02-29
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Religieuze Congregatie

→ kloostergenootschap, waarvan de leden alleen → eenvoudige geloften afleggen (tijdelijk of voor eeuwig). Daarin onderscheidt zich de R. C. van een religieuze → orde, waarvan de leden → plechtige geloften afleggen. In een R. C. kent men verder niet, zooals in een orde, de pauselijke → clausuur en behouden de leden het eigen...

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Religieuze congregatie

een kloostergenootschap, waarvan de leden enkel eenvoudige hetzij tijdelijke of eeuwige geloften afleggen ter onderscheiding van religieuze orden, waarvan de leden zich door plechtige geloften en voor het leven binden. De plechtige geloften maken o.a. een handeling, die in strijd met deze geloften wordt verricht, ongeldig, de tijdelijke geloften sl...