2019-07-10

relatie

relatie - v. (relatiën), verhaal, bericht, verslag; betrekking; gemeenschap, verkeer; goede relatiën hebben; relatiën aanknoopen

2010-06-01

Relatie

Een relatie is de verhouding tussen mensen, dingen en begrippen, ofwel een aantoonbaar verband tussen twee of meer verschillende eenheden. Doorgaans wordt bij het woord relatie aan de verhouding tussen mensen gedacht. Dit kan zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie betreffen. Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesrelatie) en vriendschappen en dergelijke. Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld collegiale verbanden, wat ook wel een intermenselijke relatie wordt genoe...

2018-11-29

Relatie

Relatie - v. (-s, ...tiën), verhaal, bericht, verslag; — betrekking, gemeenschap, verkeer: goede relatiën hebben; relatiën aanknoopen; zich met iem. in relatie stellen, in betrekking; — iem. gezocht met veel relatiën, met veel kennissen, die met veel personen in aanraking komt; — (godg. wijsbeg.) betrekking (in algemeenen zin).

2019-07-17

relatie

relatie - v., verbinding, betrekking ; gemeenschap.

2019-03-14

Relatie

Relatie - de betrekking, waarin zaken of personen tot elkander staan ook die personen zelf. Relatief: betrekkelijk. Relatiën: handelsbetrekkingen. Relevatie: ontheffing, vrijstelling.

2017-04-20

Relatie

Erbij horen. Welkom zijn. Onderdeel uitmaken van de groep en daarin een veilige plek vinden.

2017-04-21

Relatie

Duurzame interactie met een klant die resulteert in voldoening en loyaliteit op de lange termijn.

2019-10-02

Relatie

of betrekking (philos.), een der tien → categorieën. Elke r. veronderstelt twee termen (relatum en correlatum) en een grond hunner onderlinge betrekking, waarnaar de r. ook wordt genoemd (bijv. oorzakelijkheidsbetrekking). Men onderscheidt een reëele r. en een logische r., naargelang deze grond al dan niet werkelijk aanwezig is. Een r. is veelal wederkeerig: zoo de r. van vader tot zoon en van zoon tot vader; soms echter niet: zoo is de r. van het schepsel tot zijn Schepper re&eum...

2017-11-14

relatie

relatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-laat-sie 1. verhouding tussen mensen ♢ we hebben een goede relatie met de buren 1. een relatie aanknopen [iemand goed leren kennen] 2. een liefdesrelatie [een liefdesverhouding] 3. een eind aan de...

2018-08-17

relatie

(1) Neutrale benaming voor een minnaar, minnares en in bredere zin ook seks. Vgl. maintenee”. Hij kan het niet verdragen dat de jonge baron twee vroegere ‘relaties’ uit zijn vrijgezellentijd op het landgoed uitnodigt, terwijl hij ogenschijnlijk gelukkig getrouwd is. N. Rott. Courant, 08-06-57, geciteerd in Serieel monogaam is een single die de ene maand een relatie (lees: sex) heeft met single A. vervolgens een tijdje geen relatie (lees: geen sex), en daarna weer een relatie (lees...

2019-09-19

relatie

v. betrekking, verhouding; gemeenschap, verkeer, omgang; zie ook relaas.

2019-10-14

Relatie

Waarvan men profiteert.

2017-06-20

Twee-relatie

Twee-relatie - modieuze term voor een paar dat samenwoont. En gaat het niet over de eigen relatie, dan is er altijd nog het onuitputtelijke aanbod van televisieprogramma’s en boeken over relaties, die de indruk wekken dat een ‘echte’ zinvolle en betekenisvolle twee-relatie de hoogste bestemming is van de mens, een bestemming die met hard werken of anders wel met behulp van therapie binnen ieders bereik ligt. Vrij Nederland, 07-08-93 Het grootste spanningsveld binnen de groep werd gevormd...

2017-12-05

Geometrische relatie

De geometrische relatie is een meetkundige relatie die is gebaseerd op een aanname betreffende de haaksheid, collineariteit of evenwijdigheid van terreinelementen.

2017-06-15

LAT-relatie

LAT-relatie - (Eng.; acron. van living apart together), alternatieve manier van samenleven tussen twee partners; relatie waarbij elke partner zijn eigen woning heeft. Begin jaren zeventig opgekomen trend. Pas echt populair geworden in de jaren tachtig. Hiervan afgeleid, maar veel minder frequent, is de term latmaatje ‘partner in een latrelatie’, die wel eens opduikt in advertenties. LAT-relatie. Living Apart together. Een relatie waarbij je niet dag en nacht op elkaars lip zit, maar waarbij...

2019-01-17

Relatief (relatie)

Relatief (relatie) - (van relatie, betrekking, verhouding) is, in tegenstelling tot absoluut datgene, wat alleen in een bepaalde betrekking tot iets anders geldigheid heeft. Zie CORRELAAT. Alle wetenschappelijk kennen bestaat in het vaststellen van betrekkingen, relaties. En zoo is al onze kennis van ervarings-objecten ten slotte slechts van relatieve, niet: absolute, beteekenis. Relativiteit is het essentieele kenmerk van de zinnelijke verschijnings (faenomenale) wereld. Deze wereld of werkelij...

2016-12-29

lat-relatie

Lat: living apart together. Hiervan is sprake als partners een liefdesrelatie hebben zonder dat zij samen wonen. Voor deze relatievorm wordt meestal gekozen als beide partners hun zelfstandigheid niet willen of kunnen opgeven. Lat-relatie als verschijnsel is vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. De term lat als engelse afkorting wordt vaak alleen in Nederland gebruikt en soms in Duitsland.

2017-04-21

Symmetrische relatie

Gelijkwaardige rollen van (twee) personen.

2017-04-21

Sociale relatie

Duurzaam interactiepatroon tussen mensen in bepaalde posities.

2018-12-13

Cousin (relatie)

Cousin (relatie) - Cousin, cousine (Fr.), neef, nicht. Men gebruikt die woorden als men spreekt van of tot het kind van een oom of een tante; c.germain, volle neef, kind van een broer of zuster; c. is ook de titel, dien de vorsten elkaar onderling in hun brieven gaven. — Neveu, nièce, neef, nicht, oomzegger, -ster; deze woorden worden door oom of tante, sprekende van of tot het kind van een broer of zuster, gebezigd; n. à la mode de Bretagne, zoon van een cousin germain, van een cousine germ...