Synoniemen van rekel

2019-12-14

rekel

Het begrip rekel heeft 3 verschillende betekenissen: 1) mannetjesdier van sommige andere roofdieren, met name de vos, de wolf en de das 2) iemand die onbetrouwbaar of onberekenbaar wordt geacht; iemand die niet deugt of van wie men verwacht dat hij niet deugt, en die bovendien ook vaak brutaal is; deugt niet 3) mannelijke hond; reu

2019-12-14

Rekel

Rekel - m. (-s), mannetje van den hond en den vos; — kettinghond, bulhond; — (fig.) buffelachtig mensch; — ondeugende jongen: rekel van een jongen; (ook) schertsende van een kind: die kleine rekel! REKELTJE, o. (-s).

2019-12-14

rekel

voet.

2019-12-14

rekel

rekel - m., (argot), voet.