Wat is de betekenis van Reglement?

2018
2023-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

reglement

reglement - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gle-ment 1. een verzameling regels die gelden in een bepaalde organisatie ♢ in het reglement van de voetbalclub staat dat je medisch gekeurd moet worden Zelfstandig naamwoord: re-gle-ment ...

Lees verder
2009
2023-01-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

reglement

(het; -en) SP - geheel van bepalingen of voorschriften die bep. per sonen, de leden van een organisatie (vereniging, club, korps, federatie) in acht moeten nemen • De organisatoren - aanvankelijk ‘The Gentlemen Golfers of Leith’ en in 1744 overgegaan in ‘The Honourable Company of Edinburgh Golfers’- wilden de spelers op tijd laten weten hoe de weds...

Lees verder
2004
2023-01-28
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

reglement

zie orde.

1994
2023-01-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Reglement

[Fr. règlement, van règle = regel, van Lat. regula = eig.: wat richt (regere = richten), richtlat, liniaal, richtsnoer] verordening, geheel van voorschriften.

1993
2023-01-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Reglement

verordening

1990
2023-01-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

reglement

reglement - Het geheel aan wetten, verordeningen of voorschriften die worden opgesteld door een publiek lichaam, een stichting of een al dan niet in een vennootschap ondergebracht bedrijf om de eigen lokale of interne zaken, de betrekkingen met anderen, of het bestuur van de leden te regelen.

1983
2023-01-28
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Reglement

Een reglement is een geschrift, houdende (gedrags)regels, bestemd om te gelden binnen een instelling. Onder deze definitie valt zowel een huishoudelijk reglement van een vereniging, als bijvoorbeeld het ambtenarenreglement. In de laatste betekenis is het reglement naar inhoud een verordening.

Lees verder
1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

reglement

[Fr. régie, Lat. regula, wat richt], o. (-en), geheel van voorschriften, verordening. In staatsrechtelijke zin is een reglement een regeling met meer beperkte omvang, hetzij ten aanzien van het daarin vervatte belang of onderwerp, hetzij ten aanzien van de personen voor wie zij zal gelden.

Lees verder
1955
2023-01-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Reglement

o., verordening, voorschrift.

1952
2023-01-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Reglement

s.n., reglemint (it); (van vereniging), karbrief (it).

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Reglement

(<Fr.), o. (-en), 1. geheel van bepalingen of voorschriften die bep. personen, de leden van enige organisatie (vereniging, corps) in acht moeten nemen: reglement van orde; reglement voor de bezoekers van een bibliotheek; reglement voor de inwendige dienst; een reglement opstellen, herzien, wijzigen; tegen het regle...

Lees verder
1948
2023-01-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

reglement

o. verordening, voorschrift, richtsnoer.

1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

reglement

o. reglement en (Fr. réglement: 1 verordening, voorschrift; 2 Z.-N. orde): 1. reglement van orde; 2. Z.-N. die vrouw heeft geen reglement.

Lees verder
1937
2023-01-28
Pegasus

S. van Praag (1937)

reglement

o. verordening, richtsnoer.

1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

reglement

(reglement) o. (-en; -je) [Fr. < Lat. regula, regel] bepaling, voorschrift ; een maken, herzien, wijzigen; het overtreden; tegen het zondigen; huishoudelijk - of van inwendige dienst.

1914
2023-01-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

reglement

reglement - o., verordening, voorschrift.

1908
2023-01-28
Vivat

Schrijver op Ensie

Reglement

verzameling van regels, voorschriften, waaraan betrokkenen zich te houden hebben; reglementeer en, aan een reglement onderwerpen, voorschriften maken, onder vaste regels brengen; reglementair, bepaald bij reglement, betrekking hebbende op een reglement.

1908
2023-01-28
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Reglement

verordening, voorschrift.

1898
2023-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Reglement

Reglement - o. (-en), verordening, bepaling, voorschrift: een reglement maken, herzien, wijzigen; tegen het reglement zondigen, het overtreden. REGLEMENTJE, o. (-s).

1870
2023-01-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Reglement

Reglement is de naam eener verzameling van voorschriften en bepalingen, waaraan de leden van vereeniging en de bezoekers van openbare instellingen enz. zich te houden hebben. Het bevat tevens de regels, volgens welke zoodanige vereenigingen moeten bestuurd worden.