Wat is de betekenis van Registers?

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Registers

Registers - Zie voor zoover zij zonder tusschenkomst van een ambtenaar zijn opgemaakt ONDERHANDSCHE AKTE, voor zoover ze akten bevatten ten overstaan van ambtenaren verleden AUTHENTIEKE AKTE. Zie voor openbare registers HANDELSREGISTER.

1900
2023-02-07
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

registers

Al dan niet voorgedrukt boekwerk of een document, waarin zorgvuldig en systematisch aantekeningen worden bijgeschreven over personen of zaken in numerieke of chronologische volgorde.

1573
2023-02-07
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

registers

Tabulę, perscriptiones, regesta: literae publicae, vulgò registra.

Lees verder