Wat is de betekenis van Register?

2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

register

register - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gis-ter 1. officiële lijst met gegevens over mensen en dingen ♢ de baby is opgenomen in het geboorteregister 2. reeks orgelpijpen die je met een knop bedient ...

Lees verder
2017
2022-05-18
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Register

Gedeelte van de omvang (of tessituur) van de menselijke stem of van een instrument (hoog, laag register, middenregister).

2007
2022-05-18
logopedie

Logopedisch Lexicon

Register

(o.), conversadevaardigheid waarbij men de spreekstijl en codes aanpast aan de gesprekspartner en de situatie.

2004
2022-05-18
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Register

Een register is een horizontale rij in een icoon of in een iconostase. De registers worden aangeduid met een nummer: het eerste register, het tweede et cetera, of met een plaats: het onderste, het bovenste et cetera.

2002
2022-05-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

register

Het register is het deel van de toonomvang van een instrument: Hoog-, laag- of middenpositie.

1994
2022-05-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Register

[v. MLat. regestrum, Lat. regestum, zie regest] 1 bladwijzer, alfabetische inhoudsopgave; 2 aktenboek, inschrijvingsboek (bijv.: de registers van de burgerlijke stand); ook: doopregister; 3 boek voor regelmatige optekening van ontvangsten en uitgaven, journaal, dagboek; ...

Lees verder
1994
2022-05-18
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Register

Lijst met begrippen en een verwijzing naar de pagina in het rapport waar het begrip wordt besproken.

1993
2022-05-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Register

inhoudsopgave; inschrijvingsboek; orgelstem; journaal

1990
2022-05-18
BDI

BDI terminologie

register

1. geordende lijst van geselecteerde termen - namen of onderwerpsaanduidingen - die in een gegevensverzameling, document of groep van documenten voorkomen met verwijzingen naar de plaats waar het door de term aangeduide onderwerp te vinden is; al dan niet zelfstandig uitgegeven. - index; klapper; repertorium. 2. in boekbinderij: lijst van katernmer...

Lees verder
1987
2022-05-18
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Register

(Of index.) Alfabetische lijst met begrippen uit het werk waar het bij hoort, met vermelding van de pagina's waar de begrippen te vinden zijn.

1985
2022-05-18
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Register

Register (1) Een geheugeneenheid, die een bepaalde opslagcapaciteit heeft, zoals een bit, een byte of een machinewoord, en die gewoonlijk voor een bepaald doel is bestemd. (2) Bij een rekenmachine is dit een geheugeneenheid, waarin bepaalde gegevens worden opgeslagen. (3) Een veld, dat tien cijfers, een teken en een decimaalteken kan bevatten en d...

Lees verder
1983
2022-05-18
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Register

Een register is een archiefbestanddeel waarin: gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd; afschriften van bescheiden of gegevens uit bescheiden zijn opgenomen. Vgl. N.A.T. nr. 51: Een register is een deel, waarin bescheiden zijn afgeschreven of gegevens uit bescheiden zijn ingeschreven. Een register komt bij oudere administraties voor in de vorm van e...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

register

[Fr.], o. (-s), 1. een voortdurend bijgehouden boek of een lijst, later ook een kaartsysteem, waarin aantekening wordt gehouden omtrent zaken of personen: registers van eigendomsovergangen; iets in een register optekenen; openbare registers, alle door ambtenaren ten algemenen nutte gehouden archieven; (hist.) officiële verzameling van gecollat...

Lees verder
1962
2022-05-18
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

register

1. bij het orgel een aaneensluitende groep pijpen behorende tot een zelfde stem of familie met eenzelfde timbre; 2. bij het klavecimbel een groep van snaren die door middel van een knop of pedaal in werking gesteld kan worden; 3. een gedeelte van de omvang van de menselijke stem met een zelfde timbre (borstregister of borststem, kopregister of kop...

Lees verder
1955
2022-05-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Register

bladwijzer; inhoudsopgave; de gezamenlijke tot één geluidsoort behorende orgelpijpen.

1954
2022-05-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Register

is een der boeken van het N.R.S., waarin vrouwelijke dieren zonder officiële afstamming kunnen worden ingeschreven, indien zij voldoen aan de minimum exterieureisen. Bij deze dieren wordt op de horens een R gebrand (z. Stamboek).Ook de afstammings- en geboorteregistratie van een fokvereniging noemt men register.

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Register

s.n., register (it).

1951
2022-05-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

register

I. 1. register; lijst; kiezerslijst; 2. (orgel) register; 3. sleutel, schuif [aan kachelpijp; II. (laten) inschrijven, (laten) aantekenen, registreren; aanwijzen, staan op [thermometer]; [v. gezicht] uitdrukken, tonen, blijk geven van; register one’s name, zich laten inschrijven; registered capital, maatschappelijk kapitaal; registered office...

Lees verder
1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Register

(<Fr.), o. (-s), 1. (vero.) boek waarin geregeld aantekeningen geschreven worden, journaal; vgl. dagregister: 2. inscnirijvings-, aantekeningboek; rol, naamlijst; boek (ook kaartsysteem) waarin akten, contracten, verklaringen enz. wettelijk worden opgetekend ; vgl. handelsregister ; — de registers van de burgerlijke stand...

Lees verder
1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Register

(v. Lat.: regerere, verzamelen), (1) systematisch geordende verzameling van gegevens omtrent dat wat voorhanden is; (2) alfabetische inhoudsopgave; (3) de gezamenlijke orgelpijpen die tot één stem behoren; (4) stemomvang bij een bepaald gebruik der stembanden, bv. borst-R., kop-R.

Lees verder