Wat is de betekenis van Regio?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Regio

Geografisch of bestuurlijk gebied.

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

regio

regio - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gi-o 1. gedeelte van het land, stuk land ♢ er is in deze regio helemaal geen Mac Donalds Zelfstandig naamwoord: re-gi-o de regio de regio's...

2024-06-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Regio

[Lat. regio, regionis = richting, lijn, grenslijn, streek, gebied, van regere = richten] gewest, gebied, streek met eigen karakter, die in econ. of organisatorisch opzicht min of meer een eenheid vormt; (in diverse wetenschappen) een eenheid m.b.t. de plantengroei, de bodemsoort, het klimaat e.d.; in de regio, in de omliggende...

2024-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Regio

streek; levens- of verspreidingsgebied van dieren of planten

2024-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

regio

regio - De constituerende, staatkundige, en bestuurlijke afdelingen van het moderne Italië.

2024-06-25
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Regio

gewestelijk gebied.

2024-06-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Regio

Lat. voor (lichaams)streek, meestal een bij afspraak afgebakend gebied.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

regio

koninklijk.