Wat is de betekenis van regelmatig?

2018
2021-03-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

regelmatig

regelmatig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-gel-ma-tig 1. op veel momenten, veel keren ♢ ik zoek mijn ouders regelmatig op 2. met vaste tijdsduur ertussen ♢ ik zoek mijn ouders regelmatig o...

Lees verder
1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

regelmatig

bn. en bw. (-er, -st), 1. geen inbreuk makend op een vaststaande of verwachte harmonie (e); schrift; op regelmatige afstanden; de stad vertoont een regelmatige aanleg; (wiskunde) regelmatige figuren, zoals gelijkbenige driehoeken, parallellogrammen en cirkels; regelmatige veelhoek, lichaam; 2. met vast ritme: een regelmatige gang; het — tikk...

Lees verder
1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Regelmatig

bn. bw. (-er, -st), 1. waarvan de delen of maten ten opzichte van elkaar in vaste verhouding staan of blijven: regelmatig schrift; op regelmatige afstanden; — (wisk.) regelmatige figuren (zoals gelijkbenige driehoeken, parallellogrammen, cirkels enz.); een regelmatige veelhoek, waarvan de zijden en hoeken even groo...

Lees verder
1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Regelmatig

Regelmatig - bn. bw. (-er, -st), (wisk.) een regelmatige veelhoek, waarvan de zijden en de hoeken even groot zijn; — een regelmatig lichaam, ingesloten door regelmatige congruente vlakken; — (taalk.) een regelmatig werkwoord, dat in geen enkel opzicht van de gewone regels der vervoeging afwijkt; — regelmatig schrift, goed gelijk...

Lees verder