2019-10-20

regel van negentien

Criterium dat bij sommige toernooien wordt gebruikt voor de toelaatbaarheid van één-openingen. Het aantal honneurpunten plus het aantal kaarten in de twee langste kleuren dient minimaal 19 te bedragen. Zo mag een hand met 10 honneurpunten en een 5-4-2-2 wel geopend worden, maar een elfpunter met een 4-3-3-3 niet.