Wat is de betekenis van refereren?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

refereren

refereren - regelmatig werkwoord uitspraak: re-fe-re-ren 1. het noemen omdat het ermee te maken heeft ♢ de journalist refereert aan zijn artikel van gisteren Regelmatig werkwoord: re-fe-re-ren ik refereer ...

2024-05-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Refereren

[Fr. référer, van Lat. re-ferre; zie referaat] ww 1 berichten: verslag uitbrengen over; 2 een referaat houden, een voordracht houden; 3 zich refereren aan, verwijzen naar, zich beroepen op iets; ook: zich aansluiten bij iemands oordeel.

2024-05-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Refereren

verwijzen; verslag uitbrengen

2024-05-28
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

refereren

verwijzen.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Refereren

berichten; verwijzen naar; verslag uitbrengen; zich refereren aan: zich beroepen op

2024-05-28
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Refereren

(refereerde, heeft gerefereerd), (<Fr. <Lat.), 1. bericht, verslag uitbrengen over; 2. mij refererende aan ..., verwijzende naar de inhoud van (een vroegere brief, bekendmaking enz.), met herhaling of bevestiging van hetgeen vroeger is geschreven; — zich refereren aan iemands oordeel, zich daarnaar gedragen, zonder eigen m...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

refereren

berichten, verslag doen; voordragen; zich ~ aan, zich beroepen op, terugkomen op; verwijzen naar.