Wat is de betekenis van redevoering?

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

redevoering

redevoering - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-de-voe-ring 1. uitgewerkte toespraak over een bepaald onderwerp ♢ hij hield een vurige redevoering voor de democratie Zelfstandig naamwoord: re-de-voe-ring de redevoe...

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

redevoering

redevoering - Officiële voordrachten of toespraken; worden vaak gehouden bij speciale gelegenheden.


Direct alle 9 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Redevoering

s., rede(fiering).

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Redevoering

v. (-en), uitgewerkte toespraak over enig bepaald onderwerp, vertoog, rede: hij heeft bij de opening van de tentoonstelling een redevoering gehouden.

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

redevoering

v. redevoering en (uitgesproken [grote] rede, aanspraak, toespraak).

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Redevoering

is een logisch en psychologisch opgezet en met den stijl en de middelen der ➝ rhetorica uitgewerkt betoog, bestemd ter mondelinge voordracht. De indeeling eener r. is als volgt: ➝ exordium (inleiding) en propositio, aangifte der te bewijzen stelling met hoofdverdeeling der geheele rede. Daarna het hoofddeel, de eigenlijke rede: bewijsvoering, welke...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

redevoering

v. (-en) uitgesproken rede om te overreden of te overtuigen: een houden. Syn.→ aanspraak.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

redevoering

v. (-en), uitgewerkte toespraak over een bepaald onderwerp, vertoog, rede.

2023-12-11
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Redevoering

zie Aanspraak.