Wat is de betekenis van redenering naar analogie?

1992
2022-01-21
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

redenering naar analogie

Redenering waarbij de rechter zich op het standpunt stelt dat een bepaalde, niet wettelijk geregelde kwestie zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat die laatste regel ook van toepassing wordt verklaard op de niet-geregelde kwestie.