Wat is de betekenis van redelijkerwijze, redelijkerwijs?

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

redelijkerwijze, redelijkerwijs

bw. (volgens recht, met billijkheid): trouwe plichtsbetrachting kan men redelijkerwijze van u verwachten.