Wat is de betekenis van Redelijkerwijze?

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Redelijkerwijze

redelijkerwijs, bw., met billijkheid: redelijkerwijze kunt u niet meer verlangen.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Redelijkerwijze

Redelijkerwijze - ...WIJS, bw. met billijkheid: redelijkerwijze kunt gij niet meer verlangen.