Wat is de betekenis van Rede?

2024-04-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rede

rede - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-de 1. woorden waarmee je een groep mensen iets vertelt ♢ we luisterden naar de rede van de professor 1. hem in de rede vallen [niet uit laten spreken]...

2024-04-12
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Rede

Een algemeen vermogen, eigen aan alle of bijna alle mensen, en soms, hetzij letterlijk hetzij bij wijze van dichterlijke vrijheid, beschouwd als een soort onpersoonlijke macht buiten ons (‘de stem der rede’, ‘waarheden der rede’). Dit vermogen doet zich voor in twee gedaanten, een intuitievermogen waarmee we waarheden of abstracte zaken (‘essenties...

2024-04-12
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

rede

rede - Het vermogen tot of het proces van het formuleren van logische conclusies of verstandelijke principes. Vaak gebruikt in tegenstelling tot puur gevoel of pure emotie.

2024-04-12
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

REDE

Regionale Economische Dienst Eindhoven; samenwerkingsverband van de (vroegere) agglomeratie en de gemeente Eindhoven, operatief vanaf maart 1982, met werkgelegenheidsbevordering als doel. Het gaat om bedrijfsvestiging, bedrijfsverplaatsing, coördinatie en voortgangsbewaking van vergunningenprocedures, stimulering van startende bedrijven, promo...

2024-04-12
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

REDE

Ankerplaats waar schepen, meestal bij een havenstad, buiten het eigenlijke vaarwater ligplaats kunnen kiezen. We kennen in Zeeland de rede van Vlissingen waar schepen bij mist of stormweer kunnen ankeren. Even ten oosten van Terneuzen is een ankerplaats (de zg. ‘Put van Terneuzen’), waar meermalen uit vrachtschepen een deel van de ladin...

2024-04-12
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Rede

Er zijn twee woorden rede die vroeger in spelling verschilden. Het ene woord rede werd vroeger geschreven: reede en betekent: ligplaats voor schepen. Sommigen brengen dit reede in verband met gereed omdat op de reede de schepen zeil ree werden gemaakt. Anderen leggen verband met het werkwoord rijden omdat de schepen op de reede aan het anker en nie...

2024-04-12
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

rede

denkvermoë; oordeel; oorsaak; verhouding; redevoeringe, redevoerings, toespraak, gesprek.

2024-04-12
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

REDE

samenhangend met reden (= grond), betekent het menselijk vermogen om de reden van de zijnden te ontdekken, hun oorzaak en doel, betekenis en zin. Soms wordt rede vereenzelvigd met verstand en heeft dan de bredere zin van: kenvermogen, dat de zijnden naar hun wezen tracht te kennen. Soms wordt rede aan verstand tegenovergesteld, en dan drukt het nie...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-12
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Rede

1. s.; (toespraak), rede; in devallen, tsjinfalle, yn ’e mûle falle; bits in de vallen, oer de snút slaen, houwe; (verstand), forstân (it), oardiel (it); naar luisteren, reden forstean, foar reden stean; niet voorvatbaar zij...