Wat is de betekenis van Recommandatierecht?

2023-10-03
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Recommandatierecht

1747 in de Noordned. Republiek aan stadhouder Willem iv verleend recht, waarbij hij in een aantal Hollandse steden niet alleen het recht kreeg om van een voordracht voor een vroedschapslid een tegenstander te weren, maar ook om rechtstreeks iemand te benoemen.

2023-10-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

recommandatierecht

o., in 1747 in de Noordned. Republiek een van de vele aan stadhouder Willem IV verleende rechten. Het recommandatierecht hield in dat de stadhouder in een aantal Hollandse steden het recht kreeg om van een voordracht voor vroedschapslid een tegenstander te weren en tevens om rechtstreeks iemand te benoemen.

Gerelateerde zoekopdrachten