Wat is de betekenis van rechtvaardige benadering van ethiek?

2011
2022-08-18
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

rechtvaardige benadering van ethiek

Ethische benadering die nagaat of gedrag en beslissingen de kosten en baten evenredig en onpartijdig verdelen over individuen en groepen.