Wat is de betekenis van Rechtsverwerking?

2013
2022-10-01
Steunpunt Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten

Rechtsverwerking

Rechtsverwerking is het door handelen, of stilzitten waar optreden vereist was, verloren laten gaan van enig recht of enige bevoegdheid. Bij aanbestedingsprocedures spitst rechtsverwerking zich meestal toe op het melden van onduidelijkheden en fouten voor de uiterste datum tot het stellen van vragen. Laat een gegadigde of inschrijver dit na, dan st...

Lees verder
1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

rechtsverwerking

v. het tenietgaan van rechten door eigen toedoen van de gerechtigde.

Gerelateerde zoekopdrachten