Wat is de betekenis van Rechtsstaat?

2024-07-23
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-23
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarin de burgers worden beschermd tegen de macht van de staat als zodanig. Dit is vastgelegd in wetten die worden gewaarborgd door onafhankelijke rechters. De rechtsstaat waarborgt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en in een rechtsstaat gelden wetten niet alleen voor het volk, maar ook voor haar regeerders. Als deze...

2024-07-23
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Rechtsstaat

Volgens artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is de rechtstaat een van de fundamentele waarden van de EU. Het is het idee dat zowel de EU zelf als alle EU-landen worden beheerst door een wetgeving (wetten en procedures) die door gevestigde procedures is opgesteld, in plaats van door discretionaire besluiten of beslissingen per geva...

2024-07-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rechtsstaat

rechtsstaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: rechts-staat 1. staat die het recht als hoogste gezag heeft ♢ we wonen in Nederland in een rechtsstaat Zelfstandig naamwoord: rechts-staat de rechtsstaat ...

2024-07-23
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Rechtsstaat

Uit kleine dingen is de staat van het recht in een land te distilleren. Zo was een buitenlandse regeringsleider eens op bezoek in China. Op de dag van de gebruikelijke persconferentie was net bekend geworden dat een mensenrechtenadvocaat was gearresteerd. Een Britse journalist stelde de onbeleefde vraag: ‘Is de advocaat gemarteld?’ De a...

2024-07-23
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Rechtsstaat

beperkt zich volgens de liberale staatsidee tot wettelijke bescherming der staatsburgers.

2024-07-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rechtsstaat

is een term, welke in tweevoudigen zin wordt gebruikt. Vooreerst ter aanduiding van de individualistische opvatting, dat de staat niets anders tot doel heeft dan de bescherming van privaatrechten; gelijk recht voor allen op persoonlijke vrijheid vormt dan van deze rechten het middelpunt. Kant en andere Aufklärung-philosophen met hun idee van e...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

rechtsstaat

m. (...staten) staat die het recht der burgers handhaaft. Tgst. politiestaat.

Gerelateerde zoekopdrachten