Synoniemen van Rechtspleging

2020-02-19

Rechtspleging

Rechtspleging - v. (-en), bevoegdheid om recht te spreken: de rechtspleging is overgedragen aan...; rechtsbedoeling; proces; wijze van procedeeren: de Hooge Raad heeft het toezicht op de rechtspleging; ...POSITIE, v. zij vragen regeling hunner rechtspositie, dat hun rechten en plichten juist omschreven zijn, waardoor zij niet langer blootstaan aan willekeur der hoogere ambtenaren of beambten; ...PUNT, o. (-en), onderwerp het recht betreffende.

2020-02-19

Rechtspleging

→ Burgerlijk procesrecht; Strafproces; → Procesrecht (kerkelijk); → Militair strafrecht.

2020-02-19

rechtspleging

(’rechts) v. (-en) I. Eig. het plegen, uitoefenen van het recht. II. 1. wijze van rechtspleging. 2. proces.