Synoniemen van Rechtspleging

2019-11-16

Rechtspleging

Rechtspleging - v. (-en), bevoegdheid om recht te spreken: de rechtspleging is overgedragen aan...; rechtsbedoeling; proces; wijze van procedeeren: de Hooge Raad heeft het toezicht op de rechtspleging; ...POSITIE, v. zij vragen regeling hunner rechtspositie, dat hun rechten en plichten juist omschreven zijn, waardoor zij niet langer blootstaan aan willekeur der hoogere ambtenaren of beambten; ...PUNT, o. (-en), onderwerp het recht betreffende.

2019-11-16

Rechtspleging

→ Burgerlijk procesrecht; Strafproces; → Procesrecht (kerkelijk); → Militair strafrecht.