Wat is de betekenis van Rechtmatig?

2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rechtmatig

rechtmatig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: recht-ma-tig 1. volgens het recht ♢ Diederik is de rechtmatige eigenaar van deze auto Bijvoeglijk naamwoord: recht-ma-tig de/het rechtmatige ... ...

Lees verder
1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rechtmatig

bn. en bw. (-er, -st), in overeenstemming met of volgens het recht, de regels; rechtvaardig, wettig, billijk: een vonnis; de rechtmatige bezitters; bw.: verworven, op eerlijke, wettige wijze; rechtmatig aanspraak maken op.

1952
2022-10-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Rechtmatig

adj. & adv., rjochtlik, rjochtmjittich.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

rechtmatig

bn., bw. (volgens recht; overeenkomstig de wet, billijk, rechtvaardig): de rechtmatige bezitters; een rechtmatig aandeel; rechtmatige aanspraken; dat komt ons rechtmatig toe.

1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

rechtmatig

(recht'matəch) bn. en bw. overeenkomstig het recht : de -e bezitter van iets zijn; dat komt hem toe; aanspraak op iets maken; verworven goed. Syn. → billijk, echt.

1898
2022-10-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rechtmatig

Rechtmatig - bn. bw. (-er, -st), billijk, rechtvaardig, wettig: eene rechtmatige straf, die met recht verdiend is; — rechtmatig verworven, op eerlijke, wettige wijze; — rechtmatig aanspraak maken op, overeenkomstig het recht, steunende op redelijke gronden. RECHTMATIGHEID, v. het billijke; wettigheid, rechtvaardigheid. RECHTMATIGLIJK,...

Lees verder
1898
2022-10-02
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Rechtmatig

zie Billijk, zie Echt.