Wat is de betekenis van Rechtbank?

2022
2023-03-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

rechtbank

(Rotterdam) keukenaanrecht. • Rechtbank. – Dit is in veel Rotterdamse woningen het keukenaanrecht. Het leuke is dat de meeste “rechtbank”-zeggers er geen idee van hebben wat hier nu fout aan is. En daarom is het ook goed…in Rotterdam dan. Daar staan de meeste vrouwen de hele dag voor de rechtbank, maar ze worden altijd...

Lees verder
2018
2023-03-25
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Rechtbank

Rechtscollege dat kennisneemt van alle zaken waarvoor in de wet geen andere rechter is aangewezen.

2018
2023-03-25
Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (2018)

Rechtbank

De rechtbank is een rechtsprekend orgaan dat onder andere misdrijven behandelt. Ook het gebouw waarin de rechtbank zetelt.

2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rechtbank

rechtbank - zelfstandig naamwoord uitspraak: recht-bank 1. gebouw waarin recht gesproken wordt ♢ in de rechtbank zag ik de verdachte 1. voor de rechtbank verschijnen [beoordeeld worden door een rec...

Lees verder
2016
2023-03-25
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Rechtbank

Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echt- scheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt.

2012
2023-03-25
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Rechtbank

Een rechtbank is een rechtscollege dat in zowel eerste aanleg alsmede - in bepaalde uitzonderingsgevallen - in hoger beroep rechtspreekt. Rechtbanken zijn - naast gerechtshoven en de Hoge Raad - onderdeel van de rechterlijke macht, zoals staat geregeld in artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gebaseerd op de ideologie van 'trias polit...

Lees verder
2009
2023-03-25
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Rechtbank

rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt (civiel, straf- en bestuursrecht).

2003
2023-03-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

rechtbank

zie aanleg.

1952
2023-03-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Rechtbank

s., rjochtbank, (ge)rjocht (it).

1950
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Rechtbank

I. v. (-en), 1. college van door de staat aangestelde personen, dat recht spreekt, uitspraak doet in geschillen : rechtbank van eerste aanleg, zie Aanleg ; voor rechtbank van ’t geweten, voor zijn eigen onderkenning in goed of kwaad ; 2. gebouw waarin het onder 1. genoemde college zetelt. II. v. (-en), aanrecht in een keuken.

Lees verder
1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Rechtbank

zie Arrondissementsrechtbank.

1937
2023-03-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

rechtbank

v. rechtbanken (college van rechters, inz. zetelend in de hoofdplaats v. e. arrondissement en oordelend in burgerlijke zaken, handels- en strafzaken): de rechtbank van het geweten; België: van eenvoudige politie (voor overtredingen).

1933
2023-03-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Rechtbank

→ Rechtspraak.

1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rechtbank

In het algemeen verstaat men onder r. een college van rechters, dat recht spreekt in strafzaken of burgerlijke gedingen. In strikten zin is in Nederland de arrondissementsrechtbank, of kortweg de rechtbank het gewone gerecht voor zaken, die in eersten → aanleg worden behandeld. Er zijn 19 r. Zij vonnissen in den regel met drie rechters; men sp...

Lees verder
1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

rechtbank

(‘regd) v.(-en) kollege van door de staat aangestelde rechters : voor de verschijnen; van eerste aanleg, in Ned. tot 1838, benaming van wat thans arrondissementsrechtbank heet; in België, rechtbank van eerste instantie.

1916
2023-03-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rechtbank

Rechtbank, - z. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK.

1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

rechtbank

v./m. (-en), 1. college dat rechtspreekt; gerecht: voor de moeten komen; m.n. rechtelijk college dat zaken behandelt die niet behoren bij een kantongerecht of bij het opperste gerechtshof (rechterlijke organisatie); (fig.) voor de van het geweten, voor zijn eigen onderkenning van goed of kwaad; 2. gebouw waarin zo’n college zetelt.

Lees verder
1908
2023-03-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rechtbank

zie Arrondissement.

1898
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Rechtbank

Rechtbank - v. (-en), vierschaar, college van door den staat aangestelde bevoegde personen, dat rechtspreekt, uitspraak doet in geschillen: — rechtbank van eersten aanleg, van wier uitspraken hooger beroep is toegelaten, zie aanleg; — hij moet voor de rechtbank komen, is bij het gerecht aangeklaagd; — rechtbank van omgang, zie omg...

Lees verder