Wat is de betekenis van Recente tijd?

1933
2021-07-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Recente tijd

→ Alluvium.