Wat is de betekenis van Reactief?

1994
2022-01-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Reactief

I zn chemische stof die een bep. reactie kan veroorzaken; II bn (psych.) optredend als reactie; chemisch reagerend.

Lees verder
1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Reactief

(<Fr.), I. bn., 1. (psych.) zich voordoende als reactie: reactieve krankzinnigheid, die het gevolg is van overweldigende of plotselinge aandoeningen; 2. chemisch reagerend : siloceen, een vaste, zeer reactieve stof; II. zn. o. (...tieven), scheikundige stof die een bepaalde, gewenste reactie veroorzaken kan.

Lees verder
1923
2022-01-22
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Reactief

zich voordoende als reactie; bijv. reactieve krankzinnigheid is krankzinnigheid die het gevolg is van overweldigende of plotselinge aandoeningen, bijv. het uitbreken van een oorlog.