Wat is de betekenis van Ravenna?

2023-10-02
Ikonen lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Ravenna

In 405 verplaatste keizer Honorius zijn hof van Milaan naar Ravenna. Vanaf dat moment was Ravenna het centrum van een ineenstortend rijk, waaromheen van alle kanten Germaanse volksstammen opdrongen. Tijdens de heerschappij van de Westgoten (Theodoric) bleef Ravenna de hoofdstad. Vervolgens bezette Justinianus de stad en daarna werd het veroverd doo...

2023-10-02
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Ravenna

Ravenna - Stad van Etruskische oorsprong nabij de Adriatische Zee in Gallia Cisalpina. Ze verkreeg in 89 v.C. de rechten van een municipium (zie Etruria). Haar bloei dateert uit de tijd dat keizer Augustus haar tot vlootbasis voor het noorden koos, zoals Misenum dat was voor het zuiden van het rijk. Deze keizer bouwde er een aanzienlijke haven omst...

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Ravenna?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Ravenna

Italiaanse stad in de provincie Emilia op 11 km van de Adriatische Zee. Onder de Oostgoten de hoofdstad van hun rijk, daarna de hoofdstad van het Exarchaat van Ravenna. Zetel van de aartsbisschop.zie basiliek – westelijke rijk; zie basiliek – oostelijke rijk; zie oudste sarcofagen; zie Ravenna – kerken; zie Ravenna &ndas...

2023-10-02
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

RAVENNA

stad in Italië, achtereenvolgens hoofdstad van het West-Romeinse rijk, van dat der OostGoten en residentie der stadhouders van het Byzantijnse rijk, is vooral belangrijk om zijn monumenten van oud-christelijke kunst, gebouwen die uiterlijk zeer eenvoudig zijn, maar inwendig versierd met bijzonder fraaie mozaïeken (Baptisterium van de dom,...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ravenna

in de. Oudheid een zeehaven in Gallia Cisalpina aan de Adriatische zee, thans door aanslibbing in het land komen te liggen ; in de keizertijd sterke oorlogshaven. Van keizer Hono'rius af tot Odoa'cer en de Oost-Gothische koningen was het residentie.

2023-10-02
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Răvenna

ae, f. stad in Gallia Cispadana, dicht bij de Adriatische Zee, nog tegenw. Ravenna. Daarv. Răvennās, ātis, adi. Ravennatisch, uit R.

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ravenna

hoofdstad van gelijkn. Ital. prov. 81.000 inw. Vroeger haven aan de Adriatische Zee, thans door aanslibbing 11 km van de kust. Fabricage van muziekinstrumenten, glas en zeep. Wijnbouw, teelt van zijderupsen. Zeer oude stad, na Rome het rijkst aan oud-Christelijke bouwwerken (5e, 6e eeuw): S. Giovanni in Fonte, San Vitale, S. Apollinare nuovo, enz.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Ravenna

1° Ital. provincie in het landschap Emilia; opp. 1 861 km2, ca. 273 000 inw. Het moerassige, vruchtbare gebied is door kanalisatie geschikt gemaakt voor den landbouw. Daarnaast zijn visscherij en veeteelt bronnen van bestaan. Levendige industrie (leer, textiel, zijde, papier).2° Hoofdstad van de provincie R. (XIY 320 D2); ca. 78 000 inw. R....

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Ravenna

(ra'venna) stad in Italië 75.000 inw. Textiel- en glasindustrie. Hoofdstad van het Westromeinse Rijk onder Honorius, later van het exarchaat dat door Pepijn de Korte aan de H. Stoel werd geschonken. → Foix.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ravenna

Ravenna, - hoofdstad der gelijkn. Italiaansche provincie, ten Z. van de Po-delta aan de Via Emilia; 71.000 inw. Vroeger was het als haven de voorgangster van Venetië, thans ligt het 6½ K.M. van de Adriatische Zee, doch is er door een kanaal mee verbonden, waardoor het weer belangrijker wordt. Handel en industrie (glas, zijde, vlechterijen, enz.). —...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ravenna

Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige prov. (1859 km2, 353900 inw.), ten zuiden van Venetië, 133200 inw. Ravenna is door een kanaal met de zee verbonden (haven: Porto Corsini). Industrie: petroleumraffinaderij, fabriek voor synthetische rubber, cementen kunstmestfabriek, suikerraffinage, conservenfabrieken (fruit, vis), steenbakkerije...

2023-10-02
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Ravenna

Ravenna - Ῥάβεννα, stad nabij de Adriatische zee ten Z. van den Padus (Po) in Gallia Cisalpīna. Het lag te midden eener moerassige streek en had gebrek aan drinkbaar water, daarom werd van de bewoners gezegd: sitiunt vivi, natant sepulti. De stad was met grachten doorsneden. Haar bloei dagteekent van den tijd, dat Augustus...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ravenna

1) Ital. prov. in het gewest Ernilia, 1852 km.2 en in 1897: 225.805 inw. 2) Hoofdstad van de prov. R., 7 km. van de Adriatische zee, waarmede het door het kanaal Corsini in gemeenschap staat, 20.000, als gemeente 60.000 inw.; zetel van een aartsbisschop; domkerk (5de eeuw), kerk San Vitale (oosterschen stijl, 6de eeuw), grafmonument van Dante; nabi...

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Ravenna

Ravenna, tot 1860 eene legatie van den Kerkelijken Staat, is thans eene Italiaansche provincie in het landschap Emilia en grenst in het noorden aan Ferrara, in het westen aan Bologna, in het zuiden aan Florence en Forli en in het oosten aan de Adriatische Zee. Zij is in 3 arrondissementen verdeeld en telt op 35 geogr. mijl ruim 221000 inwoners (187...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Ravenna

stad in Italté, hoofdplaats der provincie R. (die tol 1860 eene delegatie van den Kerkdijken Staat was), ligt een uur gaans van de Adrialische Zee; 20,000 inw.; in de Franciscaner kerk het graf van Dante. Gesticht door eene volkplanting van Thessatièrs, werd K. vervolgens bezet door de Etrusken, door de Sabijnen, door de Senonische Ga...