Wat is de betekenis van Rationale kromme?

1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rationale kromme

(meet k.). Een kromme is rationaal of unicursaal, als zij afgebeeld kan worden op een rechte, zoodat aan elk punt van de kromme één punt van de rechte en aan elk punt van de rechte één punt van de kromme beantwoordt. De fig. geeft aan, hoe een kegelsnede af te beelden is op een rechte, nl. door haar uit één...

Lees verder