Wat is de betekenis van Rationale functie?

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rationale functie

een functie waarvan de waarden door de rationale bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) uit de waarden van de onafhankelijk veranderlijke(n) kunnen worden berekend.

1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rationale functie

(wisk.). Onder een r. f. van één of meer veranderlijken verstaat men een → veelterm of een quotiënt van veeltermen in deze veranderlijken. De eerste noemt men ook wel geheele rat. functies.

Lees verder