Wat is de betekenis van Rationale?

1933
2022-09-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rationale

(laat-Lat.; < ratio = inlichting, uitsluitsel), 1° (vlg. de Vulgaat) het liturgische kleedingstuk van den Joodschen hoogepriester (Ex. 28.15 vlg.), gehecht op het, op borst en mg afhangend en aan den gordel bevestigde superhumerale (schouderkleed, of ephod). Het was versierd met 4x3 steenen, waarop ingegrift de namen der 12 stammen, en met d...

Lees verder